Metodu CAWI – Computer Assisted Web Interviewing využíváme k hodnocení účinnosti mediálních kampaní v online (Search, display, Social media)
i pro tiskovou inzerci. Na základě realizovaných šetření vystavujeme zprávu z šetření a k nim poskytujeme prezentace, které prezentujeme na osobních setkáních, případně online formou.

Základem jsou vytvořené online dotazníky, které mohou zobrazit i obrázky, animace, grafy nebo video. Můžeme vytvořit i interaktivní prostředí které umožňuje přetahování objektů do příslušných polí formuláře. Vyplňování formuláře se tak stane pestré a pro uživatele zábavné.

Pro dotazování využíváme prověřené nástroje jako jsou SurveyMonkey, Google Forms, SoGoSurvey, TypeForm. IdSurvey

Všechny varianty nabízí kvalitní online responzivní řešení, možnosti grafického zpracování, využití brandingu klienta.

PRE-TEST KONCEPTŮ / KREATIVNÍCH NÁMĚTŮ REKLAM

ZÁKLADNÍ OTÁZKY

 • Celková líbivost o Jaké jsou Vaše první pocity z tohoto návrhu?
 • Srovnání s jinými reklamami o Ve srovnání s jinými reklamami, se kterými jste se setkal(a), ať už byly na jakoukoliv značku, produkt nebo službu, považujete tento návrh za lepší či horší?
 • Motivace / nákupní záměr o Motivuje Vás tento návrh k tomu, abyste [Propagovanou Značku / Produkt / Službu] koupil(a) | kupoval(a) | používal(a) | předplatil(a) | volil(a) | pil(a) | … (častěji)?
 • Vliv na vnímání značky o Řekl(a) byste, že o [Propagované Značce / Produktu / Službě] máte po seznámení se s tímto návrhem lepší či horší mínění?
 • Osobní relevance o Máte na základě tohoto návrhu pocit, že [Propagovanou Značku / Produkt / Službu] je pro Vás a pro lidi, jako jste Vy?
 • Vnímané sdělení o Jaké je podle Vás hlavní sdělení tohoto návrhu?
 • Schopnost doručit Vámi definovaná sdělení o Uveďte, jak moc podle Vás návrh vyjadřuje následující sdělení… [SEZNAM VÝROKŮ DOTAZOVANÝCH V NÁHODNÉM POŘADÍ]
 • Věrohodnost o Jak moc je podle Vás tento návrh věrohodný?
 • Likes (faktory líbivosti) o Co se Vám na tomto návrhu především líbí, čím Vás nejvíce oslovil?
 • Dislikes (faktory nelíbivosti) o A co se Vám na tomto návrhu naopak nelíbí, co Vám na něm případně vadí?
 • Hodnocení elementů – základní o Které z prvků nebo myšlenek tohoto návrhu Vás nejvíc zaujaly? (pokud relevantní)
 • Hodnocení elementů – detailní o Jak se Vám líbí [VYBRANÝ ELEMENT REKLAMY]? (pokud relevantní)
 • Atributy účinnosti reklamy
 • Vyjádření souhlasu se sadou diagnostických výroků, např. „je jednoznačný a dobře pochopitelný | má hlavní myšlenku nebo příběh,
  které se mi líbí | je velmi přesvědčivý | přitahuje pozornost | je originální a výjimečný | jasně říká, čím je [Propagovanou Značku / Produkt / Službu výjimečná“ atd.
 • Návrhy na vylepšení o Co byste na tomto návrhu změnil(a) nebo vylepšil(a), aby Vás (ještě) více oslovil?

PODMÍNKY REALIZACE

Výstupy

 • Hlavním výstupem projektu je kompletní závěrečná zpráva vypracovaná v české nebo anglické verzi
  na základě Vaší volby
 • Volitelným doplňkovým výstupem je osobní prezentace závěrů projektu

Termín dodání výstupů

 • Výstupy svého projektu obdržíte po skončení dotazování do jednoho týdne nebo dle dohody

Klientský servis

 • V základní ceně je zahrnut standardní klientský servis poskytovaný online nebo telefonicky
  prostřednictvím zákaznické linky
 • V případě zájmu si můžete navíc objednat prémiový klientský servis zahrnující přidělení
  dedikovaného manažera pro Váš projekt, který Vám bude kdykoliv k dispozici

METODIKA

Design

 • Monadický nebo sekvenčně monadický test kombinovaný s komparativním hodnocením – při tzv.
  monadickém testování jsou jednotlivé náměty hodnoceny samostatně a nezávisle na ostatních
  (pokud je testováno více námětů), při komparativním je respondenti přímo porovnávají
 • Typicky 100-200 respondentů (v závislosti na počtu testovaných námětů) – počet můžete stanovit
  sami
 • Střední délka interview cca 9-16 minut

Dotazování

 • Dotazování libovolným způsobem v závislosti na Vámi stanovené struktuře respondentů – obvykle
  online nebo mixed-mode (kombinace online a osobního dotazování) – způsob dotazování můžete
  stanovit sami
 • Dotazník vytvoříme my na základě Vašeho zadání
 • K zajištění kvality sebraných dat využíváme všechny obvyklé nástroje kontroly a řízení kvality
  dotazování

Výběr respondentů

 • Při online (CAWI) dotazování vícestupňový pravděpodobnostní výběr respondentů ze stanovené
  cílové skupiny s využitím stabilního reprezentativního online panelu (v ČR s přibližně 150 000 členy)
 • Při osobním dotazování obvykle kvótní výběr respondentů
 • Reprezentativita pro celé území ČR nebo vymezené území – na základě Vašeho zadání

SPECIFIKACE

Typ projektu

 • Hodnocení a predikce účinnosti reklam založených na testovaných námětech prostřednictvím
  dotazování cílové skupiny

Cílová skupina

 • Cílová skupina o Definujete sami

Hlavní cíle

 •  Objektivně kvantitativně zhodnotit testované náměty a predikovat pro reklamy na nich založené účinnost a rovněž schopnost splnit stanovené cíle reklamní kampaně
 • Poskytnout informace pro rozhodnutí, zda testované náměty použít jako základ pro přípravu
  skutečných reklamy
 • V případě testu více námětů určit, které jsou nejúčinnější
 • Poskytnout podněty pro další vývoj testovaných návrhů

Analýzy a sledované tematické okruhy

 • Celkové hodnocení testovaných námětů (agregátní účinnost) – a současně měření
 • Predikce celkové účinnosti a schopnosti splnit stanovené cíle
 • Receptivity / schopnosti zaujmout
 • Srozumitelnosti
 • Schopnosti doručit zamýšlené sdělení
 • Vlivu na vnímání propagované značky či produktu
 • Schopnosti motivovat k nákupu nebo jinému požadovanému chování
 • Včetně detailní diagnostiky – identifikace motivátorů, bariér a formulace doporučení, jak hodnocené náměty dále zlepšit
 • Další témata můžete stanovit sami
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.