Časté dotazy

Zde najdete pár stručných informací o projektech

Jaké jsou hlavní cíle při tvorbě webu?

– Web je pro cílovou skupinu maximálně dostupný a rychlý
– Web umožňuje uživatelsky přívětivé a snadné vyhledávání a prezentaci dat
– Vizuální styl je atraktivní pro cílovou skupinu
– Včasné provedení díla
– Kvalitní provedení díla

Co obsahuje základní zakázka na tvorbu webu?

– Vytvoření vizuálního stylu projektu včetně grafického manuálu a aplikace vizuálního
stylu pro web
– Analýza řešení a vytvoření webu
– Provoz webu
– Poskytování podpory a údržby webu

Jak je to s lokalizací a internacionalizací webu?

Naše řešení umožňuje implementaci webu v anglickém nebo jiném jazyce (abeceda, řazení, směr psaní, formáty čísel /např. telefon, PSČ, formátování čísel atp., zvyklosti zápisu data a času včetně používání různých kalendářů a časových pásem). Weby jsou validní podle https://validator.w3.org/i18n-checker/ Používá se HTML atribut lang. Lokalizované jsou všechny stránky, příspěvky, tagy, URL, obrázky a jejich alt text. Aplikujeme i multicurrency modul pro e-commerce řešení.

Obdržíme zdrojový kód a licenci?

Licence je upravena ve smlouvě o dílo. Objednatel obdrží s dílem kompletní zdroj. kódy. Počet administrátorů (editorů) ani uživatelů (zákazníků) není licenčně omezen ani samostatně zpoplatněn. Veškeré použité součásti nejsou zatíženy licenčními ani jinými podobnými periodickými poplatky.

Děláte i analýzu?

Všechny komplexní funkční požadavky na řešení vychází z provedených detailních analýz požadavků klienta a sdělených objednatelem a jsou zpracovány v písemné podobě kterou schvaluje objednatel. V analýze je kladen důraz na správné zachycení informační architektury a následně dobře realizovanou navigaci a funkčnost webu.

Jsou v projektu zakomponovány analytické nástroje Google?

Ano, všechny externí služby (Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console) v výjimkou hostingu jsou vytvořeny na správcovský účet ve vlastnictví objednatele a zhotovitel má k těmto službám (pokud je třeba) nasdílen přístup na samostatný účet. Návštěvnost webu je měřena pomocí Google Analytics. Nad rámec základních měřících kódů jsou měřeny i relevantní uživatelské interakce (události) negenerující zobrazení nové stránky (URL) – např. spuštění YouTube videa. Web je zaregistrován v Google Search Console.

Kontaktní informace

trip.travel, s.r.o., Bystrcká 38, 624 00 Brno
IČ: 26956608 DIČ: CZ26956608
+420 533312321 info@apeedo.com